středa 10. ledna 2018

Biblická stezka 2018

Termíny 

4. – 6. května - Biblická stezka regionální kola (Praha 5.5.)
1. – 3. června - Biblická stezka finále - Česká Třebová Dorošťáky
Ve formátu pdf je ke stažení zde:


Jak přečíst biblickou historii 

Tématem letošní Biblické stezky jsou historické knihy Jozue—Soudců—Rút, popisující začátky života dnešního Izraele. Něco o této době a o historických knihách se dočteš v dalším Dorošťáku, Mnohem lepší než číst popisy příběhů, je přečíst je osobně, sám, jen tak, pro vlastní radost a poučení. A jsou to příběhy opravdu poučné jindy tvrdě drsné. Při čtení některých kapitol ti půjde až mráz po zádech. Inu, sám uvidíš. 

Jak se to dělá? 

Jednoduše. Každý den se čte kousek. Bohatě stačí jedna kapitola za den. Stačí k tomu tak 15 minut, podle toho, jaký jsi čtenář. Některé příběhy je lepší přečíst v celku, jako pří- běh v jakékoliv jiné knize. Jiné kapitoly postačí jen prolistovat. Na další stránce najdeš průvodce čtením, oddíl za oddílem. Myslím si, že letošní čtení bude ubíhat rychle. 

Za jak dlouho to stihnu? 

Za měsíc to zvládneš. Není vůbec špatné si vše přečíst ještě jednou. Nebo alespoň prolistovat. Všechno se oživí; některé verše ti budou srozumitelnější. 

Kdy začít? 

Nejlépe hned, dnes. 

Kdy číst? 

Ráno to nestíháš, večer u čtení spíš. Nejlepší čas, který jsem kdy našel, bylo odpoledne, po škole. Doma bývá klid a ty můžeš prožít klidný čas. Nejhorší je číst v narvaném autobusu, ale lepší něco než nic. 

Z jakého překladu číst? 

Nejznámější a nejpoužívanější překlad je Ekumenický. Je sice už čtyřicet let starý, ale stále dobrý. Velmi rozšířený je moderní překlad B21. Dobře se čte, ale někdy překvapí způsobem překladu.. Pro znalce doporučuji nový překlad nazývaný Studijní. Je méně čtivý, ale zato pečlivě přeložený. Neexistuje dokonalý překlad. Každému vyhovuje trochu jiný styl. Takže si vyber ze tří možností. 


Z mobilu, či z knihy? 

Papírová Bible má výhodu, že se z ní čte o něco soustředě- něji a dává člověku lepší orientaci. Lépe si pamatujeme, že tento verš byl na stránce vpravo dole nebo že tato kniha je někde na začátku Bible. V papírové Bibli se dá podtrhovat, kreslit značky. Sám jsem přítel papírového media. Ale mobil máš zase často u sebe, dá se z něj číst v autobuse, ve frontě, o přestávce. V dorostech se začíná používat aplikace YouVersion, která má mnohé výhody. Dá se i sdílet s kamarády, což by mohlo být zajímavé. Také se dá pustit její čtení do sluchátek. V síti ji najdeš pod jednoduchým názvem Bible pod tímto obrázkem.


Nejdůležitější je dopřát si chvíli klidu a soustředění. 


Co mi při čtení pomůže? 

Je dobré si zapsat, co se mi při čtení líbilo. Pomůže ti k tomu tabulka na konci tohoto úvodu. Ke každé kapitole si udělej poznámku, která ti připomene její obsah. Klidně si v Bibli i podtrhuj pastelkou, v aplikaci si můžeš vytvářet záložky a poznámky. Bible je potom barevnější a živější, rychle v ní najdeš ten či onen verš, barevná stránka se nějak lépe otiskne do mozku.


Co když tomu nebudu rozumět? 

Zachovej klid. Čti dál. Mnohé se ti osvětlí „samo“ později něco možná až časem v životě. (To je mimo jiné zásada i pro čtení jiných knih.) Na další otázky ti rád odpoví vedoucí dorostu. A neboj se zeptat kazatele. Uděláš mu jen velkou radost! Jinak není špatné domluvit se s kamarády a založit malý „biblický kroužek“, číst Bibli spolu, povědět si, co vás při čtení překvapilo, sdílet své dojmy a modlit se. 

A co modlitba? 

Na tu nezapomenout. Takže je dobré modlit se, třeba slovy Žalmu 119,18: Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého. Když budeš číst, splní se to, co psal Pavel Timoteovi: Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. (2.Tim. 2,7) 

Přání na konec 

Přeji hezké čtení. Modlím se za soustředěnost i dobrou paměť. To, že Vás nyní vedeme k tomu, abyste něco znali z Bible se Vám v pozdějším životě bude hodně hodit. Třeba si vzpomenete na silné příběhy statečných Soudců a povzbudí Vás a Vás usměrní na cestě bujným životem. Pán Ježíš nám řekl, že Duch svatý nám připomene vše, co k nám mluvil. Tedy ať má co připomínat!


Pomůcka pro čtení Jozue

Pro inspiraci dodávám tabulky, které jsou ti one line celkem k ničemu. Ale podle nich si třeba vyrob poznámkový blok a nebo si stáhni Dorošťák v PDF a vytiskni zde: http://www.dorostovaunie.cz/stezka/
Příprava na dobytí země Izrael stojí na hranicích zaslíbené země, kterou má opanovat. Je před nimi velká řeka Jordán a neznámá obydlená země. Následující kapitoly popisují přípravu na dobývání. 


Dobývání země 

Prvním městem, které musí dobýt je opevněné Jericho, následují další města, které tehdy tvořila malá království. Vše uzavírá tažení na jih-kap. 10 a na sever-kap. 11.

Rozdělení území 

Následující kapitoly jsou popisem rozdělení území. V ně- kterých kapitolách je ještě trocha děje. Posléze však přechází do suchého výčtu územních hranic jednotlivých pokolení Izraele. Kapitoly prolistuj a snaž se přečíst aspoň dějová místa v textu. Na některé podrobnosti upozorním až v dalších číslech Dorošťáku.Závěr 

Na závěr příběh dobytí málem špatně skončil, ale nestalo se. Jozue v poslední kapitole předává lidu svůj … (dočti)

Pomůcka pro čtení Soudců

Kniha Soudců je kniha příběhů v zaslíbené zemi. Pokud se člověk vzdaluje od Hospodina, tak ani v praktickém životě se mu nedaří. Jozue umřel a na jeho místo přichází tzv. soudcové. Někteří z nich jsou neznámí, jiní jsou slavní. Jejich příběhy tvoří dějové pilíře knihy soudců. ¨

Počátek doby soudců 

Kapitoly popisují konec jedné generace a nástup další, která už neznala Hospodina aní dílo, jež pro Izrael vykonal. (Sd 2:10) Verše 2:10-19 vystihují a shrnují příběhy knihy Soudců. Ale objevily se už první velké osobnosti, jako Barák a Debora.


Soudce Gedeon 

Příběh popisuje celkem bázlivého muže, ze kterého vyrostl silný vojevůdce a vládce.


Další soudcové

Příběh soudce Jeftáha 

Příběh slavného soudce, který lehkovážně slíbil. 


Další soudcové


Příběh soudce Samsona 

Slavný příběh, který má vše, co život dává. Tajemný počá- tek, zápletku se ženami, velká vítězství a snadnou prohru a pokání na konec. 


 Závěrečné příběhy 

Skoro se mi chce napsat: „Raději ani nečíst“. Ale čti dál. Konec knihy Soudců je hodně drsný a hodně krvavý a krutý. Kéž bychom podobných příběhů byly uchráněni.


Kapitoly jsou dlouhé, ale příběhy se docela rychle čtou, takže se neboj.

Pomůcka ke čtení Rut

Příběh Rut se odehrál někdy v době soudců. Na konec potemnělých kapitol předchozí knihy přichází hezký příběh, vpravdě „great story“. Lidé v něm umírají způsobem pouze přirozeným. Setkáte se s bohabojní hrdinové a vše nakonec hezky a slavně skončí svatbou.


Doporučuji je přečíst v celku, za méně než hodinu jej snadno přečteš. A to je celé letošní čtení. Doplňky a přehledy najdeš v dalším čísle Dorošťáku
Zdraví Zababa

Žádné komentáře:

Okomentovat